Richard Schenkeveld

05-12-2016

“Maak haast als je tijd hebt, dan heb je tijd als je haast hebt”. Deze wijze uitspraak van zijn vader citeerde Richard Schenkeveld van Tomatenkwekerij Schenkeveld op onze vraag waarom hij aan de slag ging met het Noodplan Kas. Richard vertelt: “We nemen vaak in de rustigere periodes geen tijd om ons goed voor te bereiden op noodsituaties. Door deze tijd nu wel te investeren en na te denken over de gevolgen en noodmaatregelen, zijn we bij een calamiteit goed voorbereid”.

Bedrijf groeit en de organisatie moet meegroeien 
“Ons bedrijf is de afgelopen jaren gegroeid en wij leggen daarom steeds meer verantwoordelijkheden neer bij de locatiemanagers. Dat gaat goed maar juist in noodsituaties valt men vaak terug op de ondernemer.  Het Noodplan Kas zorgt er voor dat iedereen weet wat hij moet doen als onze kas morgen beschadigd raakt door bijvoorbeeld een storm. Na wat onderzoek hebben we nu ook inzichtelijk welke collegatelers dezelfde glasmaat hebben. Hun gegevens zijn onderdeel van ons plan, mochten wij glas tekort komen dan weten we direct wie we moeten bellen”.

Een hoger organisatieniveau door samenwerking met PinC Agro 
“Een jaar geleden zijn we de samenwerking met PinC Agro gestart. We zijn begonnen met het onderhoudssysteem. Nadat het onderhoudssysteem was ingeregeld en we ook duidelijk zagen dat onze hele onderhoud op een hoger niveau is gekomen, wilde de volgende stap maken.  Sabine van den Berg, die bij ons het onderhoudssysteem coördineert is toen samen met PinC Agro aan de slag gegaan met het Noodplan Kas. Nu dit plan af is gaan we verder met andere noodplannen op het gebied van belichting, wateruitval en brand”. Sabine vult aan: “De noodplannen zijn straks beschikbaar voor alle locaties, daarmee zorgen we voor duidelijkheid bij een calamiteit”.