Wateropslag na brand OK Plant

31-07-2015

undefined

Op zondagochtend 19 juli 2015 brak er brand uit bij OK Plant in Maasdijk. Tijdens de bluswerkzaamheden  kwam de noodhulpcoördinator van PinC Agro ter plekke. Door de snelle ontdekking van de brand en de accurate inzet van de brandweer bleef de brand beperkt. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Bij de brand liep de wateropslag onder de teelttafels directe brandschade op. Bij beregening van de planten boven de wateropslag ontstond nu het risico dat een zieke plant de gehele watervoorraad zou kunnen besmetten. Een alternatieve wateropslag was noodzakelijk om dit risico te verminderen. Deze werd in de buurt gevonden in de vorm van een vloeistofbak. Deze bak werd eenmalig gevuld met bassinwater afkomstig van een andere locatie van OK Plant, waarna de omgekeerde osmose installatie de productie kon overnemen. Door een goede samenwerking werd een noodwatervoorziening gerealiseerd en was de continuïteit van watergift geborgd.