Echt aan de slag met risico’s

06-01-2015

We zijn als mens slecht in staat om risico’s in te schatten. Een inbraak bij de buren of een brand in de nabije omgeving drijft ons plotseling tot het nemen van maatregelen. Hoe kun je vanuit dit gegeven nu verantwoord aan de slag met de continuïteit van uw onderneming? En over welke risico’s hebben we het? Dit vereist Inzicht.

Door vanuit verschillende invalshoeken en disciplines te onderzoeken wat het behalen van de doelstelling(en) kan verhinderen krijg je een beter beeld van de werkelijkheid.

Dit stelt je in staat om met de juiste risico’s aan de slag te gaan. Dit geeft ruimte om te ondernemen!

Ervaar ook de kracht van ons risicomanagementprogramma ‘Grip op continuïteit’!

Olaf van Marrewijk