Marktverlies voorkomen

01-07-2016

In enkele seconden uw kas en gewas verloren. Veel ondernemers in zuidoost Brabant en noord Limburg trof dit lot op 23 juni.  Hagelstenen zo groot als tennisballen verruïneerde complete bedrijven. Na de eerste schrik worden er weer snel plannen gemaakt voor herstel en wordt er contact opgenomen met de afnemers met de vervelende boodschap; “ Helaas, wij kunnen onze afspraak niet nakomen.”

Een calamiteit leidt meestal tot marktverlies

Afnemers zullen in dit geval op zoek gaan naar nieuwe leveranciers en of ze terugkomen als de schade hersteld is, is nog maar de vraag. In MKB en de groot zakelijk markt is het effect van marktverlies al langer bekend. Onderzoek wijst uit dat circa 50% van de ondernemingen die voor lange tijd van de markt zijn, dit op termijn niet overleeft.  Ook de glastuinbouw krijgt hier steeds meer mee te maken, immers we maken een verandering door van aanbod naar vraag gestuurde levering. 

Marktverlies ook merkbaar in de tuinbouw

Uit gesprekken die wij hebben, blijkt dat dit vraagstuk veel ondernemers bezighoudt. Een potplantenkweker maakte van dichtbij mee dat een collega failliet ging, een jaar na een brand. “Tijdens zijn afwezigheid op de markt sprongen wij met collega’s allemaal in zijn afzetkanalen. Toen dacht ik, maar wat nu als dat mij overkomt? ” aldus de potplantenkweker.

Samen met deze kweker gingen we aan de slag. De oorzaak van de schade kan niet altijd worden weggenomen. Wat wel kan is beheersmaatregelen treffen om de gevolgen te beperken. Deze hebben we uitgewerkt in een Noodplan met maatregelen ter voorbereiding, zoals afspraken over inkoop bij derden. En met acties wanneer een calamiteit zich onverhoopt voordoet. 

Wil je in gesprek over hoe wij kunnen ondersteunen met een Noodplan? Bel of mail met Olaf van Marrewijk (06) 53 46 75 82 of met Heleen van Rijn (06) 53 11 53 56