Niet alles is wat het lijkt

26-04-2016

Hoe kijk je naar een risico? Dit verschilt per persoon door houding en waarneming. En wordt bovendien beïnvloed door een voorspelbare afwijking van wat rationeel gezien logisch lijkt. Bij het inventariseren en beoordelen van risico’s kunnen deze een grote invloed hebben op de uitkomst. Zo hebben we de neiging om een risico structureel hoger in te schatten op basis van recente ervaringen. Neem als voorbeeld een vliegtuigongeluk. Veel mensen hebben kort nadat dit is gebeurd de neiging de auto te kiezen in plaats van het vliegtuig. Een aparte keuze als je bedenkt dat het vliegtuig veruit het veiligste vervoermiddel is.

De juiste inschatting maken van uw risico’s
Door met meerdere mensen uit het bedrijf naar risico’s te kijken en hierover het gesprek aan te gaan, kun je misvattingen voorkomen. Het risico wordt dan realistischer ingeschat en maatregelen zijn effectiever. Het draagt ook bij in het onderlinge begrip en bewustwording. En zorgt voor een juiste focus op de risico’s die er echt toe doen! Vanuit deze insteek ontwikkelde PinC Agro een speciale werkwijze: inzicht in realistische, ‘gedragen’ risico’s en het benoemen van de juiste maatregelen, zodat risico’s voorkomen worden.

Deze werkwijze kan in de praktijk op  veel manieren worden ingezet

Onder andere bij:

  •          het behalen van de (jaarlijkse) doelstelling;
  •          het opstarten van een andere teelt;
  •          bewerken van een nieuwe markt;
  •          het invoeren van een kwaliteitssysteem;
  •          het bouwen van een nieuwe kas.

Eens kennis maken met deze werkwijze? Neem vrijblijvend contact op met Olaf van Marrewijk via o.van.marrewijk@pincagro.nl of bel (06) 53 46 75 82