Noodvoorziening WKK en Ketel

02-06-2015

De afgelopen maanden kregen wij van verschillende ondernemers vragen over noodvoorzieningen. Heleen van Rijn, risico-adviseur bij PinC Agro, deelt graag haar kennis op dit vlak. En houdt hierbij rekening met de geldende wet- en regelgeving. 


Kan ik mijn ketel gebruiken als back-up voor de WKK?

Eén ondernemer wilde een vervangende warmtevoorziening regelen bij uitval van zijn WKK. Op het bedrijf stond wel een ketel, maar deze was afgekoppeld vanwege milieuvergunningen. Heleen: “Toen ik voor de ondernemer aan de slag ging, bleek de oplossing simpel. Volgens het nieuwe activiteitenbesluit mag hij de ketel gewoon gebruiken als noodvoorziening. Daarbij geldt een maximum aantal draaiuren van 500 per jaar. De ondernemer moet wel aan kunnen tonen dat hij niet meer dan 500 draaiuren maakt met deze noodvoorziening. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van een urenteller. De ketel moet als noodvoorziening wel gekeurd worden. Ook ten aanzien van de emissie bleek er geen probleem. Sinds januari geldt namelijk dat wanneer de ketel niet gelijk met de WKK draait, de emissie niet bij elkaar opgeteld wordt.”

Welke alternatieven zijn er voor een eigen olietank?

Andere ondernemers stelden de vraag hoe om te gaan met gasuitval. Beide ondernemers hadden een olietank. Deze tank voldeed niet meer aan de huidige regelgeving. Eén ondernemer gaat nu na of hij als noodvoorziening kan gebruiken van het aardwarmteproject van de buurman. De andere ondernemer kijkt samen met ons naar de mogelijkheid van een mobiele warmtevoorziening. Belangrijke voorwaarde hierbij is de garantietermijn waarbinnen het warmteproces weer draait.