Stilstand en de gevolgen

01-12-2016

undefined

Bij een bezoek aan een distributiecentrum (DC) voor verpakte groenten raakte ik in gesprek met de onderhoudsverantwoordelijke. Hij had onlangs zijn ’leveranciers‘ bezocht. Op de vraag hoe het tuinbouwbedrijf het periodieke onderhoud had geregeld kwam het antwoord: “Niet. We repareren direct als er iets kapot gaat of laten het repareren.”

Tuinbouw Nederland is gezegend met een fijnmazig netwerk van installateurs. Als er iets kapot gaat kan je 24/7 vertrouwen op dit netwerk. Vaak wordt het dezelfde dag nog gerepareerd. Hoe anders is dit bij een tuinbouwbedrijf in het buitenland of bij een DC?

Tuinbouwbedrijven in het buitenland maken voornamelijk gebruik van Nederlandse tuinbouwtechniek. Bij een storing is men hierdoor veel meer op zichzelf aangewezen. Dat vergt om vooraf na te denken welke processen bedrijfskritisch zijn en hoe voorkomen kan worden dat deze processen stil vallen. Moeten wachten op monteurs of onderdelen uit Nederland kan immers desastreuze gevolgen hebben. Periodiek onderhoud verlaagt dan de kans dat processen stil vallen en een noodplan zorgt ervoor dat men voorbereid is op een eventuele uitval.

Stilstand kost altijd geld. In het buitenland of bij een DC meer dan op een Nederlands tuinbouwbedrijf. Neem toch eens de moeite om te inventariseren welke kosten er gemoeid zijn als bedrijfskritische processen uitvallen. Misschien loont het toch om structuur aan te brengen in het onderhoud of een noodplan op te stellen. Dit levert in ieder geval rust op in de bedrijfsvoering. Hoe is het binnen jouw bedrijf geregeld?

Peter Post