Vraag gestuurde algenproductie

01-07-2016

In 2010 raakten Geert van Adrichem en Peter Post in gesprek over de continuïteit van glasgroentebedrijven. Ze vroegen zich af hoe een glasgroentebedrijf vraag gestuurd kon gaan produceren met als resultaat meer rendement. Nu zes jaar later is er een “proof of concept” met algenteelt in kassen en ketenpartners. Hoe kom je zover?

Samenwerking buiten de keten

Van Adrichem heeft, door zijn ervaring als tomatenkweker, de kennis om een teelt tot in de finesses te optimaliseren, onder gecontroleerde omstandigheden en daarmee een constante hoge kwaliteit te leveren. Op basis van deze sterke punten en de opkomst van de algenteelt besloot men de mogelijkheden voor een vraag gestuurde algenteelt verder  te onderzoeken.

Van Adrichem en PinC Agro spraken hiervoor haar netwerken aan en kwamen in contact met jongveevoederfabrikant Sloten (onderdeel van Nutreco). Sloten was op zoek naar een eiwitvervanger van sojaschroot voor hoogwaardig veevoer, met hogere kwaliteitsgaranties en duurzaam geteeld. Op deze wijze werd vraag en aanbod samengebracht.

Vanuit een gezamenlijk belang een “proof of concept” starten

De partijen bogen zich over de gezamenlijke doelstelling, de rollen, type alg, de teeltwijze en de verwerking. Met het plan van aanpak gingen we op zoek naar sponsoren om de financiering rond te krijgen. En dat lukte. In november 2014 werd de eerste algenreactor bij Van Adrichem opgestart. In 2015 werd nog een tweede type reactor opgestart. Met deze reactor werd getest of het mogelijk was om algen te telen in een kasgevel. Helaas bleek deze reactor snel te vervuilen.

Opschaling van de teelt en op zoek naar nieuwe afzetkanalen

Het eerste type reactor bood wel zeer veel perspectief. Van Adrichem produceert nu zo’n anderhalf jaar algen. Er wordt nu gewerkt aan opschaling. Circa 2000 m2 kas wil men gaan inrichten voor de teelt van algen. De verwachting is dat met de teelt nog veel optimalisatiestappen mogelijk zijn. Ook wordt er al gesproken met nieuwe afnemers. Dit is een vereiste om op te schalen. De contacten met Sloten blijven. De ervaring met algen op diervoeding  en optimalisatie van het verwerkingsproces zijn daarin speerpunten.

Wil je in gesprek over hoe een vraaggestuurde productie op ander strategisch vraagstuk? Bel of mail met Peter Post (06) 22 99 42 96. Klik hier voor een filmpje over dit project.