Tips bij overlopen goten

31-05-2016

Beperk schade na overlopen kasgoten 

  • Verhoog de buistemperatuur tijdelijk om het gewas goed droog te krijgen
  • Zorg voor extra ventilatie
  • Zet de recirculatie tijdelijk uit
  • Voer eventueel preventief een wortelbehandeling uit
  • Voer extra analyses uit op de samenstelling van uw drainwater (nutriënten) en pas uw bemesting aan 
  • Voer extra analyses uit op ziektedruk in het drainwater
  • Monitor het gewas op ziekten, met name op de plekken waar de goten zijn overgelopen en het gewas tijdelijk nat is geweest