Stormtips tuinbouw

02-02-2015

Preventief

 • Zorg dat u voldoende reparatiesets, houten- of kunststofplaten op uw bedrijf aanwezig hebt, om gaten in het kasdek provisorisch te repareren. Beglaascapaciteit is nu beperkt.
 • Zorg dat u gehard glas op voorraad hebt, zodat eventuele reparatieploegen direct kunnen gaan repareren. 
 • Zet de ramen op een kleine openstand om de tijd tot dichtlopen te verkorten.
 • Zet fust en ander losse onderdelen op een beschutte plaats (bijvoorbeeld in de schuur).
 • Maak een lijstje met telefoonnummers van personen die u denkt nodig te hebben als u geconfronteerd wordt met een schade. Onze noodhulpcoordinator kunt u 24/7 bereiken via (088) 462 12 12.

Tijdens de storm

Nieuw advies per 2017

 • Voor alle moderne Venlo kassen, sluit alle luchtramen.
 • Als het voor het gewas noodzakelijk is om te ventileren kunnen bij grote kassen met gescheiden luchtafdelingen aan de luwzijde, de ramen 5 cm geopend worden. 
 • Zorg dat er niemand meer in de kas aanwezig is. Denk aan de veiligheid van uw personeel!
 • Breng de kas op voldoende temperatuur en open de scherminstallaties (op pakket). Op die manier kan eventueel vallend glas het doek minder beschadigen en bij schade aan het kasdek nog gebruikt worden om de temperatuur te handhaven.
 • Raadpleeg uw gascontract en houdt rekening met een eventuele maximale uurcapaciteit voor gasafname.
 • Voorkom te hoge buistemperaturen, stel uw maximum ‘buis’ zo in dat er geen schade aan uw planten kan ontstaan. Een tijdelijk lagere planttemperatuur kan de plant compenseren.
 • Als u meer of minder gas verbruikt dan in uw gascontract wordt toegestaan; meldt dit dan bij uw gasleverancier. Beroep u op overmacht.

 

Toch glasschade?

 • Indien over- of onderschrijding van uw gascontract dreigt, meldt dit bij uw gasleverancier. Beroep u op overmacht.
 • Inventariseer nauwkeurig waar glasbreuk zich bevindt, zodat een beglazer zo snel mogelijk kan gaan repareren.
 • Probeer gaten in het kasdek zo snel mogelijk provisorisch te repareren (bijv. met houten platen)
 • Plekken waar ruiten zijn gerepareerd, markeren. Reparatie van het schermdoek (atlasdraden) kan dan sneller plaatsvinden en bij het oogsten van gewas kan rekening gehouden worden met de voedselveiligheid.
 • Als u een noodwand plaatst, gebruik dan stevige materialen en noppenfolie.
 • Houdt bij het plaatsen van een noodwand rekening met stook-/ventilatie en schermgroepen. Probeer dit gelijk te houden.
 • Als de wind geluwd is, laat dan de schermdoeken van het pakket lopen.
 • Als u hulp nodig hebt bij het opruimen van glas of het uitvoeren van noodreparaties dan kunt u ook contact op nemen met de rampendienst in uw regio. Zij kunnen u helpen met mensen en materiaal.
 • Monitor uw biologische gewasbescherming en bestuivers. Het evenwicht kan verstoord zijn.
 • Ga na of preventieve gewasbescherming (wortels of gewas) verdere gewasschade kan voorkomen.
 • Is er kans op het ontstaan van wortelziektes door een verstoorde plantbalans en/of regenwater dat in de kas is gekomen? Overweeg om tijdelijk te stoppen met recirculeren.
 • Meldt de schade bij uw verzekeraar of tussenpersoon.