Zonsverduistering & elektronica

12-03-2015

Op vrijdag 20 maart vindt er tussen 9.30 en 11.48 uur een gedeeltelijke zonsverduistering plaats in Nederland. Wij geven u graag een aantal preventietips.

Onbalans op het energienet

De zonsverduistering kan effect hebben op de energievoorziening omdat we in Europa steeds meer gebruik maken van zonne-energie. Door de zonsverduistering wordt er plotseling minder energie aangemaakt en kan er onbalans ontstaan in het energienet.

Voorzorgsmaatregelen van Tennet

Om eventuele onbalansproblemen in Nederland te beperken, wordt er extra noodvermogen ingekocht door de netbeheerders. Bij het begin van de eclips kan het zijn dat er extra vermogen moet worden ingezet, terwijl tegen het eind wellicht juist afgeschakeld moet worden.

Mogelijke gevolgen voor uw bedrijfsvoering

Dit bij- en afschakelen kan eventueel zorgen voor pieken of korte uitval van de energievoorziening op uw bedrijf. Piekspanningen kunnen leiden tot beschadiging van elektronica. Door uitval van de energievoorziening vallen uw bedrijfsprocessen stil.

Wat kunt u doen?

De netwerkbeheerders hebben goede voorzorgsmaatregelen getroffen. De verwachting is dat de gevolgen van de eclips gering zijn. Toch is goed om alert te zijn.

Onze tips voor u:

  • Blijf tijdens de eclips op uw bedrijf en controleer uw bedrijfsprocessen.
  • Benut eventueel de mogelijkheden van een eiland WKK en/of noodstroomaggregaat.
  • Controleer na de eclips de werking van uw bedrijfsprocessen en elektronica.
  • Wij verwachten dat u gewoon stroom blijft ontvangen maar het is altijd nuttig uw noodstroomaggregaat in de week voor de verduistering weer eens te testen.