Agro Elektra Inspectie

De meeste brandschades op agrarische bedrijven ontstaan door een defect in de elektrische installatie. Door toenemende automatisering en mechanisering wordt steeds meer gevraagd van een elektrische installatie. Regelmatig onderhoud verkleint de kans op bijvoorbeeld kortsluiting en oververhitting.

Waarom

Elk bedrijf moet zijn elektrische installatie regelmatig laten controleren. Dit is bepaald in de eisen van de NEN-3140 en de NEN-1010. Daarnaast stellen verzekeraars ook eisen aan de kwaliteit van uw elektrische installatie.

Omvang

De Agro Elektra Inspectie richt zich op die onderdelen van uw installatie die de grootste risico’s voor brand of elektrocutie vormen. De Agro Elektra Inspectie is minder uitgebreid dan de NEN 3140-inspectie en is daardoor goedkoper. De Agro Elektra Inspectie heeft geen wettelijke grondslag, maar voldoet wel aan de eisen die Interpolis en Avéro Achmea stellen aan uw elektrische installatie. De inspectie is opgebouwd uit:

beoordeling van de elektrotechnische tekeningen;

  • visuele inspectie
  • meting en beproeving;
  • thermografisch onderzoek;
  • rapportage van de bevindingen.

Klik hier om een filmpje te starten over de Agro Elektra Inspectie

Klik hier voor een fotoreportage over een Agro Elektra Inspectie

Frequentie

Wij adviseren u om de Agro Elektra Inspectie om de drie tot vijf jaar te herhalen. Uw verzekeraar kan echter een kortere of langere termijn (maximaal 5 jaar) hanteren.

Totale oppervlakte bedrijfsgebouwen op één locatie
minder dan 750 m²
€ 395,00
tussen de 750 m² en 4.000 m²
€ 595,00
tussen de 4.000 m² en 8.000 m²
€ 845,00
meer dan 8.000 m²
€ 995,00

Klik op winkelwagen rechtsbovenin om af te rekenen.


  • Wilt u binnen 3 werkdagen een inspectie uitgevoerd hebben, dan geldt een toeslag van €100,-. Voor deze spoedorders vragen wij u te bellen. 
  • Voor bedrijven < 750 m² geldt dat het inplannen van een afspraak binnen 28 dagen na bestelling plaats vindt in plaats van 3 dagen.
  • Bedrijven die naast elkaar liggen, maar een aparte elektrische installatie (hoofdverdeler) hebben, zien wij als een aparte locatie.