Elektra inspectie NEN3140

De meeste brandschades op agrarische bedrijven ontstaan door een defect in de elektrische installatie. Door toenemende automatisering en mechanisering wordt steeds meer gevraagd van een elektrische installatie. Regelmatig onderhoud verkleint de kans op bijvoorbeeld kortsluiting en oververhitting.

Waarom

Elk bedrijf moet zijn elektrische installatie regelmatig laten controleren. Dit is bepaald in de eisen van de NEN 3140.  Volgens deze eisen moet ieder bedrijf een installatieverantwoordelijke hebben. Wilt u meer weten over de installatieverantwoordelijke? Klik dan hier. Voor de diverse agrarische sectoren is er ook informatie beschikbaar in de arbocatalogus. Klik hier om naar de arbocatalogus te gaan. Ook stellen verzekeraars eisen aan de kwaliteit van uw elektrische installatie. 

Omvang

De NEN-3140 is van toepassing op bestaande installaties. De inspectie richt zich op de totale elektrische installatie op uw bedrijf. Onderhoudt u uw elektrische installatie volgens de richtlijnen van deze inspectie, dan voldoet u op dit punt aan de Arbowet en aan de eisen die verzekeraars stellen. De inspectie is opgebouwd uit:

 • beoordeling van de elektrotechnische tekeningen;
 • visuele inspectie;
 • meting en beproeving;
 • thermografisch onderzoek;
 • rapportage van de bevindingen.

Frequentie

De keuringsfrequentie is voor NEN 3140 afhankelijk van uw bedrijfsvoering.  Als u een inspectie uit laat voeren volgens de NEN3140 berekent de inspecteur volgens de normen van de NEN3140 de inspectiefrequentie. Dit wordt ook vermeld in het rapport. Deze frequentie ligt meestal ergens tussen de drie tot vijf jaar voor agrarische bedrijven.  Uw verzekeraar kan echter een kortere of langere termijn (maximaal 5 jaar) hanteren.

Kosten NEN 3140

U kunt de kosten van de NEN3140 berekenen door onderstaande variabelen in te vullen. Let op de minimale prijs voor deze inspectie is €750,-.

Meer weten over de Agro Elektra Inspectie (AEI) en de kosten? Klik dan hier om naar de AEI te gaan.

Oppervlakte bedrijf in m² en aantal verdelers
kassen (teelt)
€ 0,05
stallen, werk-, produktie- of technische ruimte
€ 0,14
kantoorruimte
€ 0,18
verkoopruimte / winkel (kas bij tuincentra)
€ 0,12
opslagruimte / magazijn
€ 0,09
aantal verdelers, besturingskasten inclusief hoofdverdeler
€ 137,50

Klik op winkelwagen rechtsbovenin om af te rekenen.


Bestelinstructie:

 • Voer per onderdeel de oppervlakte in m² in en druk per onderdeel op bestel. Heeft u bijvoorbeeld 3 hectare kassen dan vult u 30000 in. U drukt op bestel en gaat naar het volgende onderdeel.
 • Onderdelen die niet voor u van toepassing zijn, slaat u over.
 • Ga goed na hoeveel verdelers u heeft op uw bedrijf. Klik hier voor voorbeelden van verdelers. Let op verdelers van uw assimilatiebelichtingsinstallatie hoeft u niet op te geven, deze vallen buiten de inspectie.

Aanvullende voorwaarden:

 • Het minimum bedrag voor deze inspectie is €750,-. Komt uit uw calculatie een lager bedrag dan ontvangt u van ons een nota van €750,-.
 • De minimale oppervlakte is 2000 m².
 • Bij oppervlaktes groter dan 40.000 m² maken wij graag een maatwerkofferte. Stuur hiervoor een mail. 
 • Deze calculatie is alleen van toepassing op agrarische bedrijven (tuinbouw, landbouw) en tuincentra.
 • Assimilatiebelichting en schakel en besturingskasten van de assimilatiebelichting vallen buiten deze inspectie. Ga daarvoor naar onze dienst Inspectie Belichting 
 • Bij afwijkingen in de opgegeven bestelling ten aanzien van de werkelijke bedrijfsvoering houden wij het recht voor om eventuele meerkosten hierdoor bij u in rekening te brengen.