Elektra inspectie SCIOS Scope 10 | NTA8220

Elektra inspectie SCIOS Scope 10 is gebaseerd op de NTA 8220 beoordelingsmethode en richt zich specifiek op de brandveiligheid van elektrische installaties. Deze inspectie voldoet aan de eisen van verschillende verzekeraars.

Totale oppervlakte bedrijfsgebouwen op één locatie*
Aantal verdeelinrichtingen*
€ 0,00

Voor landbouw- en veehouderij

Deze inspectie is alleen voor landbouw en veehouderij en niet voor glastuinbouw bedrijven. 

Glastuinbouw via offerte

Voor glastuinbouw bedrijven kunt u een offerte aanvragen via info@agropreventiewinkel.nl.

Waarom deze inspectie?

De meeste branden ontstaan door onveilige situaties in elektrische installaties. Het uitvoeren van een NEN 3140 / SCIOS Scope 8 inspectie is als uitgangspunt niet altijd voldoende. De SCIOS Scope 10 inspectie ontwikkeld ten behoeve van de inspectie omtrent brandrisicos bij elektrische installaties als aanvulling op de NEN 3140 / SCIOS Scope 8. Deze inspectiemethodiek is ontwikkeld door elektrotechnische brancheorganisaties, SCIOS en de verzekeringsbranche.

Wat houdt deze inspectie in?

Wij – als erkend en onafhankelijk keuringsbedrijf - inspecteren uw elektrisch materieel: de elektrische installatie en risicovolle elektrische apparaten. Die inspectie past precies bij de risicofactoren van uw bedrijf en bestaat altijd uit:

 • Een visuele controle, er worden foto’s gemaakt van risicovolle situaties;
 • Metingen en testen;
 • Infraroodopnames van de verdeelinrichtingen om de temperatuur te controleren.

Uiterlijk 2 weken na de inspectie ontvangt u een helder, begrijpelijk inspectierapport met alle bevindingen.

Kenmerken SCIOS Scope 10 inspectie

 • U voldoet hiermee aan de eisen die uw verzekeringsmaatschappij stelt aan de keuring van de elektrische installatie en het gebruik ervan.
 • De inspectie wordt uitgevoerd door een onafhankelijk inspectiebedrijf.
 • De inspectie bestaat uit een uitgebreide visuele inspectie, metingen en beproevingen en warmtebeeldopnames.
 • U krijgt inzicht in de belangrijke elektrische risico’s die de continuïteit van uw bedrijf bedreigen.
 • De SCIOS Scope 10 inspectie geeft extra aandacht aan elektra risico’s die in uw branche veel voorkomen.
 • De inspectie richt zich ook op risicovolle elektrische apparaten.
 • Elke afwijking wordt gefotografeerd en aangeduid zodat uw installateur deze eenvoudig kan opsporen.
 • Van elke afwijking wordt het risico omschreven en aangegeven wat u moet doen om het probleem op te lossen.
 • U krijgt inzicht in de oorzaken van de gebreken. Zo weet u of u daar zelf iets aan kunt doen of niet.
 • U krijgt bij de rapportage ook advies op maat. Daarmee kunt u in de toekomst dezelfde afwijkingen voorkomen.
 • Bij de rapportage zit een herstelverklaring die uw installateur moet ondertekenen. Daarmee weet u zeker dat alle gebreken goed verholpen zijn.