Elektrakeuring | Schermdoek

3-2-2017 Helaas is bij deze dienst de bestelknop weggevallen. Stuur even een e-mail met de juiste gegevens (zie hieronder) naar info@pincagro.nl om te bestellen. Excuus voor ongemak!

Door het uitvoeren van een Elektrakeuring | Schermdoek verklein je het risico op het ontstaan van brand. Door brandbare schermdoeken in kassen, kan de brand zich snel verspreiden. De ontstekingsbron van de meeste branden in kassen is een gebrek in de elektrische installatie. Door deze installatie te keuren en de gebreken te herstellen, verklein je de kans op een grote brand.

Waarom

Heb je na 1 januari 2017 nog brandbare schermdoeken in de kas, dan vraagt de verzekeraar om een keuring van de elektrische installatie. Hiervoor is een speciale keuring ontwikkelt: de Elektrakeuring | Schermdoek. Deze keuring wordt uitgevoerd in de kas en het aangrenzende bedrijfsgebouw. De keuring is specifiek gericht op gebreken in de elektrische installatie die een ontstekingsbron vormen voor het brandbare schermdoek.

Omvang

De inspectie vindt plaats volgens het protocol Elektrakeuring | Schermdoek. Wij beginnen met een gesprek met de installatieverantwoordelijke. Vervolgens vindt de keuring plaats. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de volgende onderdelen:

 • Beoordeling van elektrotechnische tekeningen.
 • Doormeten van hoofd- en onderverdeelinrichtingen.
 • Controle van alle aardlekschakelaars. Visuele controle van panelen en installaties.
 • Controle en doormeten van wandcontactdozen (230V en 400V), verlichtingsarmaturen en elektrische apparatuur (elektrische arbeidsmiddelen vallen hier niet onder).
 • Controle via een steekproef van aansluitsnoeren van ventilatoren, buismotoren en zwavelverdampers.

Signaleren wij gebreken die direct gevaarlijk zijn voor uw bedrijf (A-gebreken) dan informeren wij je gelijk zodat je deze meteen op kunt lossen. Binnen 2 weken na de inspectie ontvang je van ons een rapportage. Hierin staan alle gebreken vermeld. Ook ontvang je de herstelverklaring. Na herstel van de gebreken laat je deze ondertekenen door jouw installateur en stuur je de verklaring aan jouw verzekeraar.

Heb je ook assimilatiebelichting in de kas en vraagt de verzekeraar om een Controlemeting Assimilatiebelichting? Bestel deze dan gelijktijdig en ontvangt €100,- korting op onze Inspectie Belichting.

Frequentie

De eerste ‘Elektrakeuring | Schermdoek’ is geldig tot 1 januari 2020. Daarna voer je deze keuring iedere drie jaar uit.

Oppervlakte kassen en aangrenzende bedrijfsgebouwen in hectare op één locatie
Aantal buismotoren van uw rolschermen
Aantal ventilatoren
Aantal zwavelverdampers
€ 0,00

Bestelinstructie:

 • Selecteer uw bedrijfsoppervlakte op ëén locatie (adres).
 • Kies vervolgens onder buismotoren, ventilatoren en zwavelverdampers de juiste staffel en voeg deze toe aan uw bestelling. Ook als u deze niet heeft, graag de staffel 0 invullen.
 • Druk op "Bestel" als u alle gegevens heeft ingevuld.
 • Uw bestelling komt rechtsboven in uw winkelmandje. Klik hierop om verder te gaan.
 • Heeft u nog een locatie, maak dan voor dat u op het winkelmandje drukt opnieuw een selectie van de gegevens voor deze locatie en druk op "Bestel".

Valt u bedrijf niet binnen de staffels op onze website? Stuur dan een email of bel ons.

Aanvullende voorwaarden:

 • Bij afwijkingen in de opgegeven bestelling ten aanzien van de werkelijke bedrijfsvoering houden wij het recht voor om eventuele meerkosten hierdoor bij u in rekening te brengen.
 • Zorg dat er tijdens de keuring een aanspreekpunt is voor de inspecteur. Deze persoon wordt vooraf gevraagd om een verklaring te ondertekenen dat de inspecteur schakelingen uit mag voeren.
 • Tijdens de inspectie worden onder andere de aardlekschakelaars getest. Dit betekent dat het bedrijf enige tijd spanningsloos gemaakt wordt. Houdt hier rekening mee bij het inplannen van de datum van uw inspectie. Kunnen wij de aardlekschakelaars niet testen dan moet een aanvullende keuring uitgevoerd worden. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.
 • U stelt materialen als een overgewaswagen, buisrailwagen en/of trap beschikbaar om de keuring uit te voeren.
 • Indien u deze keuring door ons uit laat voeren op verzoek van uw verzekeraar dan kan deze maatschappij bij ons rapportages opvragen om controles uit te voeren.