Inspectie generatorschakelaar

Bij elke WK-installatie is een generatorschakelaar in gebruik. In veel gevallen is dit een air circuit breaker (acb). Deze koppelt de generator aan de belichtingsinstallatie en/of het openbare elektriciteitsnet zodat er elektriciteit (terug)geleverd kan worden. Deze schakelaar heeft regelmatig onderhoud nodig.

Waarom

De levensduur van deze schakelaars wordt uitgedrukt in een aantal schakelingen (een schakeling is één keer op en één keer af). Na 5.000 keer elektrisch onbelast schakelen zijn de meeste schakelaars aan revisie of vervanging toe. Dit geldt onder optimale omstandigheden. Er bestaan types schakelaars die bij minder, of meer, schakelingen vervangen moeten worden. Het exacte aantal schakelingen staat in de documenten die bij de schakelaar zijn geleverd. Een goed onderhouden generatorschakelaar verlengt de levensduur van de schakelaar. Goed onderhoud verkleint de kans op langdurige stilstand of brand. Een brand aan de generatorschakelaar leidt vaak tot brandschade aan de directe omgeving.

Het is vaak onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van de schakelaars. De eindverantwoording ligt altijd bij de eigenaar van de installatie. Voor WK-installaties met een 400V generator kan het onderhoud van de generatorschakelaar opgenomen zijn in het onderhoudscontract van de WK. Bij een WK-installatie met een 10 kV generator is de generatorschakelaar onderdeel van de middenspanningsinstallatie. Het onderhoudscontract van deze installatie is vaak beperkt tot regelmatige inspectie. Ga goed na wat er in uw situatie geregeld is. Is inspectie en onderhoud niet geregeld? Dan kunt u dit aan ons uitbesteden.

Omvang

 • Wij kunnen voor u een inspectie uitvoeren aan alle laagspanningsgeneratorschakelaars en netschakelaars.
 • Wij testen de schakelaar ten aanzien van de specificaties van de fabrikant en ten aanzien van de NEN norm. 
 • Na inspectie brengen wij de volgende kenmerken (stickers) aan op de apparatuur
 • U ontvangt van de inspectie een rapportage met de meetresultaten.
 • Als er afwijkingen geconstateerd worden, doen wij aanbevelingen voor onderhoud. 

Frequentie

Wij adviseren u, uw generatorschakelaar om de twee jaar te inspecteren en te onderhouden.

Inspectie en onderhoud
Uitrijdbare generatorschakelaar
€ 748,00
Uitrijdbare generatorschakelaar inclusief 1 jaar 24/7 service
€ 943,00
Extra uitrijdbare generatorschakelaar op zelfde locatie
€ 374,00
Vaste generatorschakelaar
€ 1.300,00
Vaste generatorschakelaar inclusief 1 jaar 24/7 service
€ 1.670,00
Extra vaste generatorschakelaar op zelfde locatie
€ 1.120,00

Klik op winkelwagen rechtsbovenin om af te rekenen.


Bestelinstructie

 • Ga na of u een uitrijdbare of vaste generatorschakelaar heeft. Klik hier als u wilt weten hoe u een vaste of uitrijdbare schakelaar herkent. 
 • Wilt u 24/7 geholpen worden bij een storing die uw bedrijfsvoering of personen in gevaar brengt. Kies dan een variant met een servicecontract. Bij een probleem overleggen wij dan telefonisch met u en indien noodzakelijk komen wij direct naar de locatie om, zo mogelijk, de storing te verhelpen. 
 • Indien uw keuze hier niet tussen staat dan kunnen wij een maatwerkofferte maken. Stuur hiervoor een mail aan info@pincagro.nl.

Aanvullende voorwaarden

 • Indien er, buiten onze schuld om, wacht- en/of reisuren ontstaan tijdens de uitvoering van het werk, brengen wij deze kosten bij u in rekening. 
 • Bij annulering of wijziging korter dan 48 uur voor de geplande uitvoeringstijd, brengen wij wij 50% van de kosten bij u in rekening.
 • Sluit u een 24/7 contract af dan zit in dit pakket ook het webinar "Veilig werken met verdeelinrichtingen". 

Voorwaarden bij inspectie 

 • Voor onze inspectieapparatuur hebben wij een elektrische voeding van 63A nodig. Een voorbeeld van een 63A wandcontactdoos vind u hier. Wanneer deze niet aanwezig is , beschikken wij over een mobiel exemplaar. Deze moet dan wel op een eindgroep (afgaande groep in uw installatie) aangesloten kunnen worden. 
 • Zorg voor een goede verlichting op de testlocatie
 • Om inzage te krijgen hoe uw installatie is opgebouwd vragen wij u om de actuele tekeningen klaar te leggen.
 • Zorg dat in een omgeving van minimaal 10 meter geen brandgevaarlijke stoffen zijn opgeslagen.
 • Zorg voor een schone, opgeruimde plak van 3 bij 3 meter waarbinnen wij de inspectiewerkzaamheden uit kunnen voeren.
 • Onze service technici beoordelen de veiligheid van het werkgebied. Mocht de inspectieomgeving niet veilig zijn dan melden wij dit aan u en vragen wij u eerst een veilige omgeving te creëren. Eventuele kosten van wachttijd worden aan u doorbelast. 
 • Bij inspectie van een uitrijdbare schakelaar komen wij met 1 persoon en wordt assistentie van u of een medewerker gevraagd.
 • Bij een vaste installatie komen wij met 2 personen en bouwen we de installatie zelf uit.
 • Bij inspectie van een vaste schakelaar moet de netspanning uitgeschakeld worden.