Inspectie zonnepanelen

Bij oplevering moet uw Photo Voltarische (PV) installatie voldoen aan de NEN1010 normen. Daarnaast heeft u uw installatie aangeschaft op basis van rendementsverwachtingen. Uw photo-voltarische (PV) installatie is echter aan slijtage onderhevig. Het is daarom van belang om de kwaliteit, veiligheid en het rendement van uw PV installatie jaarlijks te controleren.

Waarom

Uw PV installatie is onderdeel van de elektrische installatie. Daarom gelden de NEN-3140 en NEN-1010 ook voor deze installatie. In deze normen staat dat u de installatie regelmatig moet controleren. Bij een inspectie volgens deze normen voorkomt u rendementsverliezen en beperkt u het brandrisico door te hoge overgangsweerstanden. Ook de bevestiging van de installatie is een onderdeel van deze inspectie.

Omvang

Tijdens de inspectie controleren wij alle punten uit de checklist. Deze checklist is opgesteld volgens NTA 8013 (procedure voor het controleren van PV systemen) en NEN-EN 62446 (netgekoppelde fotovoltaïsche systemen). De inspectie bestaat in hoofdlijnen uit:

Visuele check

 • Paneelbreuk;
 • Check op mechanische constructie; 
 • Verschuivingen van de panelen;
 • Loszittende bevestigingsmiddelen;
 • Bekijken van afdichtingen en rubbers;
 • Check op corrosie

Kabel check

 • Breuk van kabels;
 • Klemmende kabels;
 • Loshangen van kabels;
 • Vastzittende kabelgoten

Systeem check

 • Uitlezen omvormers;
 • Totaal opbrengstanalyse en rendementen;
 • Spanningscheck en -analyse van de zonnepanelen (string);
 • Thermische inspectie van schakelkasten en omvormers;
 • Check aanwezige monitoringsapparatuur.

Rapportage

 • Schriftelijke rapportage;
 • Aanbevelingen met daarin de benodigde acties;

Frequentie

Om het juiste rendement uit uw PV-installatie te blijven halen en de veiligheid van uw installatie te borgen adviseren wij een jaarlijkse inspectie.

 

Aantal panelen
tot 30
€ 690,00
tot 75
€ 1.035,00
tot 150
€ 1.265,00
tot 225
€ 1.495,00
tot 300
€ 2.095,00

Klik op winkelwagen rechtsbovenin om af te rekenen.