Bliksem en inductie risicoscan

Blikseminslag en inductie zorgt voor veel schade aan elektronica op agrarische bedrijven. Door toenemende automatisering bent u steeds afhankelijker van deze elektronica. Een goede overspanningsbeveiliging verkleint de kans op schade aan uw apparatuur en gevolgschade in uw bedrijfsprocessen.

Waarom

Hoe is uw bedrijf beveiligd tegen overspanning? Als u de risico’s kent, kunt u gericht op zoek gaan naar oplossingen om schade door inductie of bliksem te minimaliseren. Bij veel bedrijven is de beveiliging tegen overspanning onvoldoende. Tijdens het ontwerpproces van nieuw- of verbouw en de aanleg van installaties, wordt er onvoldoende aandacht besteed aan de risico’s van overspanning. De beveiliging tegen overspanning is vaak een vergeten punt door de aanwezigheid van meerdere partijen zoals aannemers, onderaannemers en installateurs. In veel gevallen stellen ook verzekeraars eisen aan de kwaliteit van uw elektrische installatie. Hieronder valt het inductie en bliksemrisico.

Omvang

Wij voeren een inventarisatie uit waarbij we kijken naar de beveiliging tegen inductie en bliksem en de verbeteringen die u aan kunt brengen. Wij houden bij deze inventarisatie rekening met:

  • uw eigen bedrijfsnormen zoals kritische bedrijfsprocessen;
  • eventuele verzekerings- en/of milieueisen waaraan u moet voldoen;
  • wettelijke Europese richtlijnen.

Naar aanleiding van de inventarisatie ontvangt u van ons een rapportage met:

  • De risicoanalyse;
  • Beveiligingsadvies;
  • Kostenraming voor het uitvoeren van het beveiligingsadvies.

U bepaalt uiteraard zelf welke aanvullende beveiliging u wilt implementeren om aan uw (bedrijfs)eisen te voldoen.

Frequentie

Wij adviseren u om deze inventarisatie eenmalig uit te laten uitvoeren. Bij nieuwbouw of verbouw adviseren wij u om vooraf na te denken over het aanbrengen van beveiliging tegen inductie en bliksem. Ook hierbij helpen wij u graag. Stuur daarvoor een mail aan info@pincagro.nl.

Totale oppervlakte bedrijfsgebouwen op één locatie
minder dan 4.000 m²
€ 600,00
tussen de 4.000 en 8.000 m²
€ 900,00
meer dan 8.000 m²
€ 1.350,00

Klik op winkelwagen rechtsbovenin om af te rekenen.


  • Bedrijven die naast elkaar liggen, maar een aparte elektrische installatie (hoofdverdeler) hebben, zien wij als een aparte locatie.
  • Wilt u een keuring voor meerdere locaties bestellen. vermeld in het vervolgscherm in het vak opmerkingen de adressen van de ander locaties.