Noodplan Kas

Schade aan je kas door storm of hagel of brand kan grote gevolgen hebben voor de continuïteit van je bedrijf. Je bent beter voorbereid door vooraf na te denken over de calamiteit en maatregelen vast te leggen in een Noodplan. 

Waarom

Storm, hagel of brand kan je kas, bedrijfsgebouwen, installaties en gewas ernstig beschadigen. Hierdoor kan de productie in gevaar komen. Dit leidt niet alleen tot financiële schade maar ook tot verlies van afnemers doordat je tijdelijk niet kunt leveren. Een schade door storm, hagel of brand valt niet altijd te voorkomen. Daarom is het goed om vooraf na te denken over de acties die je neemt bij een schade. Daarmee verhoog je de herstelsnelheid en beperk je de gevolgschade.

Omvang

Via een risico-inventarisatie bepalen we samen welke maatregelen je neemt om goed voorbereid te zijn (acties nu). En welke acties je onderneemt op het moment dat de kas beschadigd is (acties bij voorval). Dit leggen we vast in het Noodplan  Kas. Zo is precies duidelijk wat je doet als de kas beschadigd. Hiermee realiseer je tijdwinst en rust waardoor je snel weer in bedrijf bent. Samengevat bestaat het Noodplan uit drie onderdelen:

  • Maatregelen die je nu treft zodat je bij een calamiteit goed voorbereid bent (acties nu);
  • Maatregelen die je treft bij een directe dreiging van storm of hagel (acties bij dreigend voorval;
  • Actieplan bij schade om gevolgschade te beperken en snel te herstellen (acties bij voorval).

Het Noodplan Kas stellen wij samen met je op in een aantal bijeenkomsten van 2 tot 3 uur op het bedrijf. Je kunt kiezen voor:

  • Storm / hagel
  • Brand

Meer Noodplannen

Wij kunnen je ook helpen met een Noodplan Water, Noodplan CO2 of andere type noodplannen. Een stapje verder en zeker weten dat uw belichtingsproces binnen een afgesproken periode weer operationeel is? Dit is mogelijk met het Garantieplan Licht.

Telersgroep

Voor telersgroepen bieden we de mogelijkheid een Noodplan Storm op te stellen in workshops. Tijdens deze workshops werken we aan een Noodplan voor de telersgroep en voor het eigen bedrijf. Heb je interesse in deze vorm? Neem dan contact met ons op voor een offerte.

 

€ 1.500,00

Bovengenoemde prijs betreft de uitwerking van één noodplan: storm/hagel of brand. Bij uitwerking van zowel storm/hagel en brand, maken we maatwerkafspraken over de extra kosten.