EBI en PI voor ketel en WK

Inspectie van uw brander is naast een wettelijke voorwaarde ook van belang voor uw eigen bedrijfszekerheid. Zo kunt er van op aan dat uw brander veilig is en voldoende rendement levert.

Waarom

Uw installatie moet voldoen aan de geldende milieu- en veiligheidseisen. Daarnaast is het belangrijk dat uw installatie optimaal is afgesteld zodat u een maximaal rendement behaalt. Bij het in gebruik nemen van een nieuwe installatie moet deze gecontroleerd worden op basis van de richtlijnen van de Eerste Bijzondere Inspectie (EBI). Na deze inspectie volgt de Periodieke Inspectie (PI). Hiervoor geldt een verplichting van eens in de vier jaar. De EBI en PI inspectie is wettelijk verplicht voor ketels en WK’s.

Omvang

Bij de inspecties van uw brander hanteren wij de regels en richtlijnen van de SCIOS, de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud.

Eerste Bijzondere Inspectie (EBI)
Wij kijken zowel naar de wettelijke eisen, de specificaties van de branderleverancier en uw afspraken die zijn vastgelegd in het contract met de leverancier. Bij de eerste inspectie stellen we de maximale marges vast voor de afstellingen van de beveiligingen. Zijn er afwijkingen, dan krijgt u een advies of deze acceptabel zijn. Onze bevindingen leggen wij vast in een basisverslag en wij stellen de werkinstructies vast voor periodiek onderhoud en periodieke inspectie. Is de brander in orde bevonden? Dan verstrekken we u het certificaat van Eerste Bijzondere Inspectie.

Periodieke Inspectie (PI)
Wij controleren de afstellingen van uw regelingen en beveiligingen ten opzichte van de wettelijke normen. De marges moeten voldoen aan de richtlijnen van de EBI-inspecties. Om de bedrijfszekerheid en veiligheid te waarborgen, kunnen we afstelinrichtingen en beveiligingen ook bijstellen. Na de inspectie ontvangt u van ons een rapportage met daarin een overzicht van de bevindingen en werkzaamheden. Indien de installatie aan de geldende voorschriften voldoet, ontvangt u ook een ”verklaring van de periodieke inspectie”.

Frequentie

U bent verplicht om uw afstelinrichtingen en de beveiligingen eens in de 4 jaar te laten inspecteren.

EBI voor ketel en WK
PI voor ketel en WK
€ 466,00

  • * Voor WK inclusief NOx-meting Activiteitenbesluit.
  • Prijzen van andere type ketels/branders op aanvraag. Klik hier om een offerte aan te vragen.
  • Mocht u een Periodieke Inspectie bestellen en er is nog geen Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) aanwezig dan behouden wij ons het recht voor om een meerprijs te rekenen om deze als nog op te stellen.
  • Wilt u gelijktijdig met uw Periodieke Inspectie ook Periodiek Onderhoud uit laten voeren? Klik dan hier en bestel bij de dienst Periodiek Onderhoud deze combinatie.
  • Wilt u voor de brander van de ketel ook gelijktijdig een NOx-meting volgens het Activiteitenbesluit uitvoeren? Klik dan hier om te bestellen.
  • Bestelt u een EBI of PI voor uw WK en wilt u weten wat de NOx-meting inhoudt, klik dan hier voor meer informatie.