Inspectie belichting

Uw belichtingsinstallatie heeft, net als uw andere elektrische installaties, inspectie en onderhoud nodig. Heeft u na 1 januari 2017 nog een brandbaar schermdoek? Dan vraagt uw verzekeraar u ook om deze inspectie uit te voeren. Bovendien zorgt een goed onderhouden installatie ervoor dat uw lichtopbrengst op peil blijft.

Waarom

Lampen die verouderd zijn, hebben een lagere lichtopbrengst en zijn soms brandgevaarlijk. Een verlaagde lichtopbrengst heeft invloed op uw productie. Harmonische stromen of verouderde condensatoren zorgen voor verhoogde kosten van elektriciteit. Een inspectie brengt de onderhoudstoestand van uw installatie in kaart. Met de resultaten hiervan kunt u maatregelen nemen om uw lichtopbrengst te optimaliseren en het maximale rendement uit uw installatie te halen.

Omvang

Wij voeren de inspectie uit volgens het protocol dat is vastgesteld door verzekeraars, de AVAG en leveranciers van belichtingsinstallaties. U kunt dit protocol nalezen in de brochure Onderhoud en controle van assimilatiebelichting 2007 en de aanvulling 2014. (Let op het downloaden van de brochure duurt enige tijd).

Frequentie

Heeft u brandbaar schermdoek dan vraagt uw verzekeraar om jaarlijks de hoofdverdeler of alle verdeelrekken in trafostations te inspecteren. De voedingspanelen in de kas moeten om de drie jaar geïnspecteerd worden. Om kosten te spreiden kunt er ook voor kiezen om jaarlijks tijdens de controle van de hoofdverdeler een derde van de voedingspanelen in de kas te keuren.

Voor een belichtingsinstallatie met kunststof armaturen en voor bedrijven met brandbaar schermdoek vraagt uw verzekeraar een jaarlijkse gehele controle. 

Kosten

Wilt u de kosten berekenen van de belichtingsinspectie voor uw bedrijf? Vul dan het calculatiemodel hieronder in volgens de instructie "invullen prijsopgave". Bestelt u gelijktijdig ook de Elektrakeuring | Schermdoek dan ontvangt u €100,- korting op prijs van de Inspectie belichting.

Aantal armaturen
400 Watt conventioneel, panelen langs of boven middenpad
€ 0,60
400 Watt conventioneel, panelen tussen gewas
€ 0,70
600 Watt conventioneel, panelen langs of boven middenpad
€ 0,70
600 watt conventioneel, panelen tussen gewas
€ 0,85
600 Watt elektronisch, panelen langs of boven middenpad
€ 0,50
600 Watt elektronisch, panelen tussen gewas
€ 0,65
1000 Watt elektronisch, panelen langs of boven middenpad
€ 0,70
1000 Watt elektronisch, panelen tussen gewas
€ 0,90
Aantal types (hoeveel lamptypes heeft u)
Lamp types (aantal)
€ 400,00

Klik op winkelwagen rechtsbovenin om af te rekenen.