Emissiemeting (NOx)

Bij een stookinstallatie met een vermogen van meer dan 1,0 MW bent u verplicht om te voldoen aan de eisen voor emissie van NOx.

Waarom

Vanaf 1 april 2010 moeten nieuwe installaties voldoen aan het besluit ’emissie-eisen middelgrote stookinstallaties‘(Bems), Per 1 januari 2013 is de Bems overgegaan in het activiteitenbesluit. Is uw installatie voor 1 april 2010 in gebruik genomen dan mag u tot 1 januari 2017 nog blijven voldoen aan het besluit emissie-eisen stookinstallaties B (Bees-B). Een uitzondering zijn de installaties in de tuinbouw die extern CO2 betrekken zoals OCAP. Voor deze installaties gelden de Bees-B eisen tot 1 januari 2019. In beide richtlijnen zijn eisen opgenomen ten aanzien van de emissiegrenswaarden voor NOx, SO2 en stof.

Omvang

Wij voeren de inspecties uit volgens het Activiteitenbesluit en zijn hiervoor SCIOS-gecertificeerd.

Frequentie

U bent verplicht om uw NOx-metingen volgens het Activiteitenbesluit voor een ketel eenmalig uit te voeren. Voor een Warmtekrachtinstallatie (WK) geldt een verplichting om deze metingen eens in de 4 jaar uit te laten voeren.

SCIOS scope 6 NOx meting
In combinatie met een EBI, PI of PO voor een ketel
€ 404,00
Losse NOx-meting
€ 536,00

Klik op winkelwagen rechtsbovenin om af te rekenen.


  • Bij een WK wordt tijdens de Eerste Bijzondere Inspectie en de periodieke Inspectie standaard een NOx-meting uitgevoerd. Klik hier om naar de EBI en PI inspectie te gaan voor uw WK.
  • Bestelt u de NOx-meting voor uw brander en wilt u ook een EBI of PI uit laten voeren? Klik dan hier.
  • Klik hier om Periodiek Onderhoud (PO) van uw brander te bestellen