Periodiek onderhoud (PO) brander

Voor uw bedrijfscontinuïteit bent u afhankelijk van uw ketel. Daarom is het belangrijk regelmatig onderhoud aan uw brander uit te voeren.

Waarom

Branders van ketels gebruikt u dagelijks. Hierdoor slijten onderdelen en kan vervuiling optreden. Op een ongewenst moment kan de installatie daardoor stil komen te staan. Ook neemt het rendement af waardoor uw energiekosten stijgen.

Omvang

Wij voeren het onderhoud uit volgens de instructies en voorschriften die zijn opgenomen in het basisrapport van de leverancier van de brander. Wij vervangen daarbij de onderdelen die onvoldoende functioneren en indien nodig regelen wij de brander opnieuw in. U ontvangt van ons een onderhoudsrapport waarin de uitgevoerde werkzaamheden en meetresultaten zijn opgenomen. Bij een compleet uitgevoerd onderhoud ontvangt u ook een verklaring van periodiek onderhoud.

Frequentie

Wij adviseren u om uw brander jaarlijks te onderhouden.

Prijs Periodiek Onderhoud (PO)
Prijs combinatie Periodiek Onderhoud (PO) en Periodieke Inspectie (PI)
€ 370,00

  • Deze prijzen gelden voor ventilatorbranders op verwarmingsketels, luchtverhitters en stoom/heetwaterketels.
  • Prijzen zijn exclusief eventuele materiaalkosten. Eventuele meerkosten voor materiaal worden ter plaatse met u afgestemd.
  • Prijzen van andere type ketels/branders op aanvraag. Klik hier om een offerte aan te vragen.
  • Wilt u ook gelijktijdig ook een Periodieke Inspectie (PI) van uw brander uitvoeren en wilt u weten wat deze inspectie inhoud? Klik dan hier.
  • Wilt u ook gelijktijdig een NOx-meting volgens het Activiteitenbesluit uitvoeren? Klik dan hier om te bestellen.
  • Bestelt u Periodiek Onderhoud (PO) plus een Periodieke Inspectie (PI) en er is nog geen EBI (Eerste Bijzondere Inspectie) aanwezig dan behouden wij ons het recht voor om een meerprijs te rekenen om deze als nog op te stellen.