Rookgascontrole (basis)

Als u rookgassen toedient aan uw gewas, is het belangrijk dat de gehaltes en de samenstelling van deze gassen optimaal is. Afwijkingen in de samenstelling kunnen schade aan uw gewas veroorzaken.

Waarom

In veel gevallen vindt de analyse van rookgassen alleen plaats bij de oplevering van uw rookgasreiniger. Een regelmatige controle van de bewakingsapparatuur en haar instellingen, brengt eventuele afwijkingen in de samenstelling van de rookgassen in beeld. U kunt dan tijdig reageren en schade aan uw gewas door rookgassen voorkomen.

Omvang

Bij de basis rookgascontrole wordt de concentratie O2, CO, NO, en NOx in de rookgassen gemeten en berekend bij een zuurstofpercentange van 3%. Gelijktijdig wordt indicatief de concentratie van SO2 in de rookgassen vastgesteld, de temperatuur van de rookgassen gemeten en een visuele controle uitgevoerd. PinC Agro heeft hiervoor samen met gecertificeerde meetbedrijven standaard meetprotocollen opgesteld.

Frequentie

Wij adviseren om de basis rookgascontrole minimaal driemaal per jaar te laten uitvoeren en de uitgebreide rookgascontrole eenmaal per jaar. Klik hier voor de uitgebreide controle.

€ 360,00

  • Inclusief reiskosten en rapportage