Arbeidsvoorwaarden

U verwacht volledige inzet van uw medewerkers. En zij verwachten een beloning voor hun werkzaamheden. Hierbij is het belangrijk dat afspraken hierover goed zijn vastgelegd. Een onderdeel van deze afspraken zijn de arbeidsvoorwaarden.

Waarom

Met arbeidsvoorwaarden schept u duidelijkheid in de overeenkomst met uw medewerkers. U legt vooraf vast onder welke voorwaarden uw personeel voor u werkt. Zodat hier geen discussie over kan ontstaan. De primaire arbeidsvoorwaarden gaan over salaris en aantal werkuren. De secundaire arbeidsvoorwaarden gaan onder andere over verlofdagen en onkostenvergoedingen .

Omvang

Een jurist stelt samen met u arbeidsvoorwaarden op aan de hand van uw specifieke bedrijfsvoering. U kunt onderscheidt maken in:

  • Arbeidsvoorwaarden vaste medewerkers;
  • Arbeidsvoorwaarden tijdelijke medewerkers
  • Arbeidsvoorwaarden uitzendkrachten
  • Arbeidsvoorwaarden oproepkrachten

Heeft u al arbeidsvoorwaarden? Dan is het belangrijk om deze regelmatig te laten controleren. U kunt hiervoor gebruik van de arbeidsvoorwaardenscan. Een jurist controleert uw arbeidsvoorwaarden dan samen met u.

Frequentie

Het opstellen van de arbeidsvoorwaarden is eenmalig. Wel adviseren wij u om uw inkoopvoorwaarden eens in de twee jaar te laten controleren. Als er een verandering is uw bedrijfssituatie plaatsvindt, is eerdere controle nodig.

Vormen
Arbeidsvoorwaarden opstellen (één type)
€ 1.150,00
Arbeidsvoorwaardenscan
€ 287,50
Extra type arbeidsvoorwaarden opstellen
€ 287,50

Klik op winkelwagen rechtsbovenin om af te rekenen.