Inkoopvoorwaarden

U koopt regelmatig producten, teeltmateriaal of jongvee in. Als de levering hiervan niet aan uw wens voldoet, gaat u in overleg met uw leverancier. Dan is het belangrijk dat de afspraken over de levering vooraf vastgelegd zijn. De inkoopvoorwaarden zijn hier een onderdeel van.

Waarom

Veel bedrijven maken wel gebruik van leveringsvoorwaarden voor de verkoop van producten maar hanteren geen inkoopvoorwaarden. Met als gevolg dat afspraken éénzijdig worden vastgesteld door de verkoper. Als u over inkoopvoorwaarden beschikt, staat u sterker. U kunt dan uw eigen inkoopvoorwaarden van toepassing verklaren als u niet akkoord wilt gaan met de voorwaarden van uw leverancier.

Omvang

Een jurist stelt samen met u inkoopvoorwaarden op aan de hand van uw specifieke bedrijfsvoering. Hierbij kijkt hij naar het soort inkoopvoorwaarden dat u nodig hebt:

  • Inkoopvoorwaarden levering & diensten;
  • Inkoopvoorwaarden voor werken (o.a. van belang bij nieuwbouw);
  • Inkoopvoorwaarden ICT;
  • Inkoopvoorwaarden voor de inhuur van uitzendkrachten en flexarbeid

Daarnaast adviseert onze jurist over de toepassing van de voorwaarden.

Hebt u al inkoopvoorwaarden maar vraagt u zich af of deze nog juist zijn? Maak dan gebruik van de inkoopvoorwaardenscan. Een jurist controleert uw voorwaarden dan samen met u.

Frequentie

Het opstellen van de inkoopvoorwaarden is eenmalig. Wel adviseren wij u om uw inkoopvoorwaarden eens in de vijf jaar te laten controleren. Als er een verandering is uw bedrijfssituatie plaatsvindt, is eerdere controle nodig.

Vormen
Inkoopvoorwaarden opstellen (één type)
€ 1.150,00
Inkoopvoorwaardenscan
€ 287,50
Extra type inkoopvoorwaarden opstellen
€ 287,50

Klik op winkelwagen rechtsbovenin om af te rekenen.