Innovatie partner

undefined
PinC Agro richt zich op innovatie van nieuwe continuïteitsconcepten
U kent ons misschien van de mobiele WKK of onze webapplicaties en Apps ter ondersteuning van uw onderhoudsmanagement. Of van onze preventiewebshop of preventietips. In 2014 zijn wij samen met onze klanten en netwerkpartners gestart met het vormgeven van ons programma ’’Grip op Continuïteit‘ Doel van dit programma is om risico’s in beeld te krijgen en hiervoor gerichte oplossingen te bieden. Hieronder enkele voorbeelden van onze activiteiten van de afgelopen periode.

In 2014 startte het pilotproject Algenteelt van Geert van Adrichem
Glastuinbouwondernemers willen van aanbod gestuurd naar vraag gestuurd produceren. Maar hoe doe je dat? Geert van Adrichem wilde een nieuwe activiteit ontwikkelen waarin vraag gestuurde productie centraal stond. Van Adrichem en PinC Agro vonden elkaar vanuit dezelfde visie. Samen inventariseerden we de mogelijkheden en betrokken elkaars netwerk om ketenpartners te vinden. Met succes. In november 2014 is gestart met de productie van algen voor de productie van jongveevoer.

Schade-inventarisatie van kassen met een Drone
In 2014 werden meerdere tuinbouwbedrijven getroffen door een windhoos. Het inventariseren van de glasschade werd bemoeilijkt door schermdoeken en gewas. Bij de betrokkenen ontstond het idee om luchtopnamen te maken. Met als doel: een beter schadeoverzicht. De inzet van een Drone was hiervoor een mogelijke oplossing. We voerden diverse proefvluchten uit. Inmiddels heeft PinC Agro al diverse kassen met een Drone geïnspecteerd.

Garantie op de continuïteit van uw bedrijfsprocessen
De afgelopen jaren werkten wij met diverse ondernemers aan Garantieplannen. Het risico van uitval van bepaalde installaties, zoals de WKK, is groot. Een ongewenste situatie. U zorgt voor een spoedig herstel van bedrijfsprocessen door vooraf na te denken over mogelijke uitval van installaties en hiervoor de juiste voorzieningen te treffen. Wij zetten hiervoor graag onze kennis en partnernetwerk in. In een Garantieplan garanderen wij herstel van een bepaald proces binnen een afgesproken periode. Hiermee bieden wij u ’Grip op Continuïteit‘.

Ook al ligt de oplossing niet op de ’plank‘. Wij gaan graag met u in gesprek!
Kom eens bij ons langs tijdens de Tuinbouwrelatiedagen Gorinchem in stand 275.