Meting kasluchtkwaliteit

De kwaliteit van uw kaslucht bepaalt mede de opbrengst van uw gewas. Deze kan beïnvloed worden door de rookgassen die u toedient maar ook door andere factoren zoals industrie. Het is belangrijk dat de concentraties en de samenstelling van de gassen in uw kas optimaal is. Kleine afwijkingen in de samenstelling kunnen al grote gevolgen hebben voor uw gewasgroei. Deze gevolgen zijn lang niet altijd (direct) visueel zichtbaar.

Waarom

Meting van de rookgassen vind meestal alleen plaats achter de rookgasreiniger. Andere aanwezige bronnen zoals een ketel, lekkages invloeden van buitenaf of de beluchtingsvoud in de kas hebben een directe invloed op de luchtkwaliteit in de kas. Controle op gewasniveau in plaats van op apparaatniveau geeft directe informatie over de luchtkwaliteit in de kas.

Omvang

  • Gedurende twee weken doen wij kasluchtmetingen. In deze periode bezoeken wij u 3 keer. Tijdens het eerste bezoek houden wij een intakegesprek.
  • Op basis van dit intakegesprek wordt de meetapparatuur geïnstalleerd in de kas.
  • In de kas worden de concentraties etheen, NO, NO2, (NOx), CO2 en CO continu gemeten op gewasniveau.
  • Tussentijds vind een evaluatiegesprek plaats.
  • Op basis van de meetresultaten, klimaatdata, de ervaringen van de kweker en de visuele beoordelingen wordt de kasluchtkwaliteit inzichtelijk.
  • Na de meetperiode vindt een eindgesprek plaats en ontvangt u een rapportage met alle metingen en bevindingen en aanbevelingen.

Frequentie

Wij adviseren u om jaarlijks de kasluchtkwaliteit te laten meten.

Meettraject in weken
eerste 2 weken (minimale huurperiode)
€ 2.710,00
Extra weken huur
€ 580,00

Klik op winkelwagen rechtsbovenin om af te rekenen.


  • Inclusief reiskosten en rapportage
  • Maximaal 4 adviesgesprekken bij een meettraject van 2 weken