Noodplan CO2

CO2 is van essentieel belang voor de groei van uw gewas. Schade aan uw installatie, zoals de WKK of rookgasreiniger of uitval van uw OCAP kan grote gevolgen hebben voor de continuïteit van uw bedrijf. U bent beter voorbereid door vooraf na te denken over de calamiteit en maatregelen vast te leggen in een Noodplan.

Waarom

Een te kort aan CO2 kan grote gevolgen hebben voor de kwaliteit en productie van uw gewas. Dit leidt niet alleen tot financiële schade maar ook tot verlies van afnemers doordat u tijdelijk minder of mindere kwaliteit kunt leveren. Uitval van uw installatie waarmee u CO2 doseert valt niet altijd te voorkomen. Daarom is het goed om vooraf na te denken over de acties die u neemt bij een uitval. Daarmee verhoogt u de herstelsnelheid en beperkt u de gevolgschade doordat u bijvoorbeeld heeft nagedacht over een alternatief om CO2 te doseren.

Omvang

Via een risico-inventarisatie bepalen we samen met u welke maatregelen u neemt om goed voorbereid te zijn (acties nu). En welke acties u onderneemt op het moment dat uw installatie beschadigd is (acties bij voorval). Dit leggen we vast in het Noodplan CO2. Zo is precies duidelijk wat u doet als uw installatie beschadigd. Hiermee realiseert u tijdwinst en rust waardoor u snel weer in bedrijf bent. Samengevat bestaat het Noodplan uit drie onderdelen:

  • Maatregelen die u nu treft zodat u bij een calamiteit goed voorbereid bent (acties nu);
  • Maatregelen die u treft bij een directe dreiging van uitval van uw installatie (acties bij dreigend voorval;
  • Actieplan bij schade om gevolgschade te beperken en snel te herstellen (acties bij voorval).

Het Noodplan CO2 stellen wij samen met u op in een aantal bijeenkomsten van ongeveer 2 tot 3 uur op uw bedrijf.

Meer noodplannen

Wij kunnen u ook helpen met een Noodplan Kas, Noodplan Water of andere type noodplannen. Een stapje verder en zeker weten dat uw belichtingsproces binnen een afgesproken periode weer operationeel is? Dit is mogelijk met het Garantieplan Licht.

€ 1.500,00