Inspectie vloeibare meststofinstallatie

Door gebruik van agressieve stoffen en door inwerking van het zonlicht kan slijtage aan de installatie ontstaan. Als de installatie defect raakt, kunnen meststoffen vrijkomen die een gevaar zijn voor mens, gewas of milieu.

Waarom

Een inspectie van uw vloeibare meststofinstallatie brengt de kwaliteit van uw installatie in kaart. Defecten worden tijdig opgespoord, zodat u maatregelen kunt treffen om de veiligheid te waarborgen en schades te voorkomen.

Omvang

Tijdens de inspectie controleren wij 70 kwaliteitseisen waaronder de opslag van meststoffen, de leidingen en de koppelpunten. Met deze inspectie voldoet u aan de wettelijke voorschriften voor uw vloeibare meststofinstallatie. Wij kijken tijdens de inspectie niet naar de regeling en dosering van uw meststoffen (bijvoorbeeld de alarminstellingen en het ijken van pH-meters).

Frequentie

Wij adviseren installaties die ouder zijn dan vijf jaar, tweejaarlijks te laten controleren.

€ 275,00

  • Inclusief reiskosten.
  • Onder een installatie verstaan we één systeem van leidingen en opslagvaten. Hierachter kunnen wel meerdere units en A- en B-bakken zijn aangesloten.