Noodplan Water

Water is van essentieel belang voor de groei van uw gewas. Schade aan uw watergeefinstallatie of waterbronnen kan grote gevolgen hebben voor de continuïteit van uw bedrijf. U bent beter voorbereid door vooraf na te denken over de calamiteit en maatregelen vast te leggen in een Noodplan.

Waarom

Een onjuiste samenstelling van uw voedingswater, breuk van uw hoofdleiding of een defect van uw unit kan uw gewas ernstig beschadigen. Dit leidt niet alleen tot financiële schade maar ook tot verlies van afnemers doordat u tijdelijk niet kunt leveren. Schade aan uw installatie valt niet altijd te voorkomen. Daarom is het goed om vooraf na te denken over de acties die u neemt bij een schade. Daarmee verhoogt u de herstelsnelheid en beperkt u de gevolgschade.

Omvang

Via een risico-inventarisatie bepalen we samen met u welke maatregelen u neemt om goed voorbereid te zijn (acties nu). En welke acties u onderneemt op het moment dat uw installatie beschadigd is (acties bij voorval). Dit leggen we vast in het Noodplan Water. Zo is precies duidelijk wat u doet als uw installatie beschadigd. Hiermee realiseert u tijdwinst en rust waardoor u snel weer in bedrijf bent. Samengevat bestaat het Noodplan uit drie onderdelen:

  • Maatregelen die u nu treft zodat u bij een calamiteit goed voorbereid bent (acties nu);
  • Maatregelen die u treft bij een directe dreiging van uitval van de installatie;
  • Actieplan bij schade om gevolgschade te beperken en snel te herstellen (acties bij voorval).

Het Noodplan Water stellen wij samen met u op in een aantal bijeenkomsten van 2 tot 3 uur op uw bedrijf.

Meer Noodplannen

Wij kunnen u ook helpen met een Noodplan Kas, Noodplan CO2 of andere type noodplannen. Een stapje verder en zeker weten dat uw belichtingsproces binnen een afgesproken periode weer operationeel is? Dit is mogelijk met het Garantieplan Licht.

€ 1.500,00