De door PinC Agro verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.
 

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. PinC Agro kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. PinC Agro en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. PinC Agro aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door PinC Agro worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van PinC Agro.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van PinC Agro omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Vanzelfsprekend doen wij onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u ergens ontevreden over bent.

Wilt u een klacht indienen dan kan dit per e-mail naar info@pincagro.nl of schriftelijk onder vermelding van ‘klacht’ naar:

PinC Agro
Postbus 87
2300 AB  LEIDEN
 

PinC Agro is een onderdeel van Achmea Services N.V.

Handelsregister nr 34136016 Leiden – BTW-nummer: NL8091.80.868.B01