Nieuwe elektrakeuring NTA8220 geeft meer bedrijfszekerheid
Een gebrek in de elektrische installatie kan uitval van apparatuur of zelfs brand veroorzaken. Daarom is het belangrijk om regelmatig de elektrische installatie te laten controleren door een onafhankelijk inspectiebedrijf. Sinds dit jaar is de NTA8220 elektrakeuring de nieuwe standaard. Deze nieuwe elektrakeuring richt zich nog meer op brandveiligheid. Dat een elektrakeuring toegevoegde waarde heeft, blijkt wel uit onze cijfers. In de varkenshouderij wordt gemiddeld bij 1 op de 10 bedrijven een acuut brandgevaarlijk risico gevonden. Daarmee is de sector op de goede weg. 5 Jaar geleden was dit nog 2 op de 10. Meer informatie over de NTA8220 keuring vind je in onze vernieuwde Agro Preventiewinkel. Daar kan je de keuring ook direct bestellen. Wel zo gemakkelijk.

De NTA8220 keuring is een methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico’s. De methode brengt de brandveiligheid van installaties en de daarop aangesloten apparatuur in kaart. De keuring houdt rekening met de wijze waarop de elektrische installatie wordt gebruikt en de omgeving.
De NTA8220 keuring bestaat uit een visuele controle, metingen, testen en infraroodopnames van de verdeelinrichtingen om de temperatuur te controleren. Binnen 2 weken na de keuring ontvang je een helder en begrijpelijk inspectierapport met alle bevindingen.
PinC Agro werkt samen met inspectiebedrijven die door Scios gecertificeerd zijn voor scope 10. Scope 10 is richtlijn zoals de keuring uitgevoerd dient te worden. Dit garandeert een hoge kwaliteit van de keuring en voldoet aan alle voorwaarden die verzekeraars stellen.

De voordelen van de NTA8220 elektrakeuring:
 • Inzicht in de belangrijke elektrische risico’s die de continuïteit van jouw bedrijf bedreigen.
 • Uitgevoerd door een onafhankelijke gecertificeerd inspectiebedrijf.
 • Voldoet aan alle voorwaarden die verzekeraars stellen.
 • Uitgebreide visuele inspectie, metingen en beproevingen en warmtebeeldopnames.
 • Extra aandacht aan elektra risico’s die in jouw branche veel voorkomen.
 • Binnen 2 weken een helder en begrijpelijk inspectierapport.
 • Elke afwijking wordt gefotografeerd en aangeduid zodat jouw installateur deze eenvoudig kan oplossen.
 • Van elke afwijking wordt het risico omschreven en aangegeven wat je moet doen om het probleem op te lossen.
 • Bij de rapportage ontvang je advies op maat om in de toekomst dezelfde afwijkingen voorkomen.
Onze service:
 • Binnen 3 werkdagen afspraak
 • Rapport 14 dagen na inspectie
 • Gratis herinneringsservice
 • Continue kwaliteitsbewaking
 • Inspecties voldoen aan norm en wet
 • Geen verborgen kosten
 • Betaling na levering
Bestel de NTA8220 keuring of een andere inspectie via www.agropreventiewinkel.nl/Keuringen
  Martijn Feenstra Kuiper     11-04-2019 11:22     Reacties ( 2 )
Reacties (2)
 Pinc Agro -  13-01-2021

Geachte mevrouw Veenstra, Iedere installateur mag de fouten of gebreken herstellen en moet dan wel de herstelverklaring ondertekenen. Weet u zo voldoende? Met vriendelijke groet, Wim Niessen 06-20485250

 Hillie Veenstra -  11-01-2021

Een vraag over deze keuring, Kan ik door elke instalateur de fouten herstellen of is daar een speciaal bedrijf voor nodig