Noodplan Water
Noodplan Water

Het Noodplan water helpt je om bij uitval of een storing aan van je watergeefinstallatie de gevolgschade voor je gewas te beperken.

€ 1.500,00 *
Prijs per stuk

 

Aantal: 
Bestellen

Water is van essentieel belang voor de groei van je gewas. Schade aan de watergeefinstallatie of waterbronnen kan grote gevolgen hebben voor de continuïteit van je bedrijf. Je bent beter voorbereid door vooraf na te denken over de calamiteit en maatregelen vast te leggen in een Noodplan.
 

Waarom

Een onjuiste samenstelling van je voedingswater, breuk van de hoofdleiding of een defect van de unit kan jouw gewas ernstig beschadigen. Dit leidt niet alleen tot financiële schade maar ook tot verlies van afnemers doordat je tijdelijk niet kunt leveren. Schade aan de installatie valt niet altijd te voorkomen. Daarom is het goed om vooraf na te denken over de acties die je neemt bij een schade. Daarmee verhoog je de herstelsnelheid en beperk je de gevolgschade.
 

Omvang

Via een risico-inventarisatie bepalen we samen met jou welke maatregelen je neemt om goed voorbereid te zijn (acties nu). En welke acties je onderneemt op het moment dat de installatie beschadigd is (acties bij voorval). Dit leggen we vast in het Noodplan Water. Zo is precies duidelijk wat je doet als de installatie beschadigd. Hiermee realiseer je tijdwinst en rust waardoor je snel weer in bedrijf bent. Samengevat bestaat het Noodplan uit drie onderdelen:

  • Maatregelen die je nu treft zodat je bij een calamiteit goed voorbereid bent (acties nu);
  • Maatregelen die je treft bij een directe dreiging van uitval van de installatie;
  • Actieplan bij schade om gevolgschade te beperken en snel te herstellen (acties bij voorval).

Het Noodplan Water stellen wij samen met jou op in een aantal bijeenkomsten van 2 tot 3 uur op je bedrijf.
 

Onze service

  • Binnen 3 werkdagen afspraak
  • Rapport 14 dagen na inspectie
  • Gratis herinneringsservice
  • Continue kwaliteitsbewaking
  • Inspecties voldoen aan norm en wet
  • Geen verborgen kosten
  • Betaling na levering