Noodplan Kas
Noodplan Kas

Het Noodplan Kas helpt je om bij schade aan de kas de gewasschade te beperken. Je bent hierdoor weer sneller in bedrijf.

€ 1.500,00 *
Prijs per stuk

 

Aantal: 
Bestellen

Schade aan je kas door storm of hagel of brand kan grote gevolgen hebben voor de continuïteit van je bedrijf. Je bent beter voorbereid door vooraf na te denken over de calamiteit en maatregelen vast te leggen in een Noodplan.
 

Waarom

Storm, hagel of brand kan je kas, bedrijfsgebouwen, installaties en gewas ernstig beschadigen. Hierdoor kan de productie in gevaar komen. Dit leidt niet alleen tot financiële schade maar ook tot verlies van afnemers doordat je tijdelijk niet kunt leveren. Een schade door storm, hagel of brand valt niet altijd te voorkomen. Daarom is het goed om vooraf na te denken over de acties die je neemt bij een schade. Daarmee verhoog je de herstelsnelheid en beperk je de gevolgschade.
 

Omvang

Via een risico-inventarisatie bepalen we samen welke maatregelen je neemt om goed voorbereid te zijn (acties nu). En welke acties je onderneemt op het moment dat de kas beschadigd is (acties bij voorval). Dit leggen we vast in het Noodplan  Kas. Zo is precies duidelijk wat je doet als de kas beschadigd. Hiermee realiseer je tijdwinst en rust waardoor je snel weer in bedrijf bent. Samengevat bestaat het Noodplan uit drie onderdelen:

 • Maatregelen die je nu treft zodat je bij een calamiteit goed voorbereid bent (acties nu);
 • Maatregelen die je treft bij een directe dreiging van storm of hagel (acties bij dreigend voorval;
 • Actieplan bij schade om gevolgschade te beperken en snel te herstellen (acties bij voorval).

Het Noodplan Kas stellen wij samen met je op in een aantal bijeenkomsten van 2 tot 3 uur op het bedrijf. Je kunt kiezen voor:

 • Storm / hagel
 • Brand
 

Onze service

 • Binnen 3 werkdagen afspraak
 • Rapport 14 dagen na inspectie
 • Gratis herinneringsservice
 • Continue kwaliteitsbewaking
 • Inspecties voldoen aan norm en wet
 • Geen verborgen kosten
 • Betaling na levering