Noodstroom
Noodstroom

Je hebt tijdelijk noodstroom nodig en kan warmte ook goed in je bedrijf gebruiken.

Vraag een prijsopgave aan

Mobiele WKK 

Je hebt tijdelijk noodstroom nodig en kan warmte ook goed in je bedrijf gebruiken. Onze gasgeneratoren kunnen werken op aardgas en biogas. Een standaard unit levert 1 MWe en 500 kWth. Is er meer capaciteit gewenst dan worden er meerdere standaard units ingezet. 

Wanneer is een mobiele WKK interessant? 

Op de meeste glastuinbouwbedrijven is een WKK-installatie aanwezig. Ook in de veehouderij worden WKK installaties toegepast in een mestvergistingsinstallatie. Met de inzet van een mobiele WKK werken bij uitval van de WKK, de processen gewoon door. De impact op de bedrijfsvoering is dan minimaal. 

Als bij uitval van de WKK het zeker is dat herstel minder dan twee weken duurt, dan is de inzet van een dieselaggregaat aan te bevelen. Duurt herstel langer dan twee weken dan wordt het financieel interessanter om een mobiele WKK in te zetten. 

Bel ons noodhulpnummer (088-462 12 12) 

Tijd is geld. Is jouw WKK uitgevallen bel ons dan direct op ons noodhulpnummer. Wij zijn 24/7 bereikbaar. Op basis van een vrijblijvende telefonische inventarisatie kunnen wij direct melden wat de inzet van een mobiele WKK gaat kosten en wat er nodig is om de mobiele WKK in te zetten. Gedurende het gehele traject word je ondersteund door onze ervaren noodhulpcoördinator. Hij zorgt er voor dat de mobiele WKK zo snel mogelijk in bedrijf is.   

Mobiele WKK uitleg