Sensoren dragen bij aan brandveiligheid en rust in de bedrijfsvoering


PinC Agro zet samen met een aantal ondernemers een stap om stallen brandveiliger te maken. Drie pluimveehouders en twee varkenshouders doen mee in een pilotproject. Op elk van de bedrijven zijn drie elektrapanelen voorzien van draadloze temperatuursensoren. In eerste instantie is het doel om meer inzicht te krijgen in het temperatuurverloop van de panelen. In een volgende fase wordt alarmering toegevoegd.PinC Agro heeft vorig jaar een aantal ondernemers uitgenodigd om samen na te denken hoe het brandrisico verminderd kan worden. Elektra is brandoorzaak nummer 1, dus het lag voor de hand om bij dit risico te starten. Het project kan meerdere voordelen opleveren volgens de ondernemers. Door in een vroeg stadium problemen met elektra te kunnen detecteren, kan uitval van installaties voorkomen worden. Dit zorgt voor lagere onderhoudskosten, betere diergezondheid en rust in de organisatie.

Het eerste bedrijf is in januari voorzien van sensoren. Inmiddels zijn alle bedrijven uit de pilotgroep hiermee voorzien. Naast de temperatuur in de elektrakast worden ook een aantal referentiemetingen meegenomen, zoals de buitentemperatuur. Iedere 5 minuten wordt er een meting uitgevoerd waarna de data in een internetportaal wordt omgezet in een overzichtelijke grafiek.

De eerste resultaten zijn hoopgevend. De sensoren zijn eenvoudig te installeren en functioneren goed. Samen met de betrokken ondernemers worden nu afwijkingen geanalyseerd en inzichten gedeeld.

Na de zomer hopen we voldoende inzicht te hebben om de volgende fase in te gaan. Deze zal gericht zijn om de ondernemer in een vroeg stadium te informeren over problemen met zijn elektrische installatie.

Heb je vragen over dit pilotproject of heb je interesse bel dan met:
Peter Post 06-22994296
  Peter Post     09-04-2019 13:15     Reacties ( 0 )
Reacties (0)

Geen reacties gevonden.